قفل کیف

اولین قفل ساخته شده حدودا به ۶۰۰۰ سال پیش مربوط می‌شود. مردم برای حفاظت از اموال مهم و قیمتی خود اقدام به ساخت وسیله‌ای کاربردی به نام قفل کردند. بعد‌ها با گذر زمان و تغییر سبک زندگی مردم، قفل‌ها انواع مختلفی پیدا کردند که می‌توان آنها را در زمینه‌های متفاوتی استفاده کرد. قفل وسیله‌ای کاربردی است که برای بسته ماندن چیزی از آن استفاده می‌شود. قفل، انواع مختلفی دارد. در برخی قفل‌ها از کلید استفاده نمی‌شود. که در صنعت کیف سازی این نوع قفل‌ها کاربرد ویژه‌ای دارند. قفل‌های بدون کلید که در ساخت کیف‌ها استفاده می‌شوند را می‌توان در شکل‌ها، طرح‌ها و رنگ‌های متفاوتی پیدا کرد.

انواع قفل کیف

در صنعت کیف سازی، از قفل های کیف متناسب با نوع و مدل کیف مدنظر استفاده می‌شود. انواع قفل کیف عبارتند از قفل‌های آهن ربایی، قفل‌های پیچکی، قفل‌های رمزدار، قفل‌های  فشاری، قفل‌های خرچنگی، قفل‌های ناخونی، قفل‌های رادیویی، قفل‌های رمز دار، قفل‌های لولایی و…

انواع قفل کیف چرمی

نمایش دادن همه 18 نتیجه

قفل کیف

اولین قفل ساخته شده حدودا به ۶۰۰۰ سال پیش مربوط می‌شود. مردم برای حفاظت از اموال مهم و قیمتی خود اقدام به ساخت وسیله‌ای کاربردی به نام قفل کردند. بعد‌ها با گذر زمان و تغییر سبک زندگی مردم، قفل‌ها انواع مختلفی پیدا کردند که می‌توان آنها را در زمینه‌های متفاوتی استفاده کرد. قفل وسیله‌ای کاربردی است که برای بسته ماندن چیزی از آن استفاده می‌شود. قفل، انواع مختلفی دارد. در برخی قفل‌ها از کلید استفاده نمی‌شود. که در صنعت کیف سازی این نوع قفل‌ها کاربرد ویژه‌ای دارند. قفل‌های بدون کلید که در ساخت کیف‌ها استفاده می‌شوند را می‌توان در شکل‌ها، طرح‌ها و رنگ‌های متفاوتی پیدا کرد.

انواع قفل کیف

در صنعت کیف سازی، از قفل های کیف متناسب با نوع و مدل کیف مدنظر استفاده می‌شود. انواع قفل کیف عبارتند از قفل‌های آهن ربایی، قفل‌های پیچکی، قفل‌های رمزدار، قفل‌های  فشاری، قفل‌های خرچنگی، قفل‌های ناخونی، قفل‌های رادیویی، قفل‌های رمز دار، قفل‌های لولایی و...