به حرفه و هنری که توسط آن چرم را تبدیل به محصولات چرمی میکنند سراجی گفته میشود. برای حرفه سراجی نیز ابزار آلات خاصی در نظر گرفته شده است که میتوان از طریق آنها کیف، دستبند، کفش و دیگر محصولات چرمی را تولید نمود. ابزارآلات سراجی انواع گوناگونی دارند که به برخی از آنها میتوان به تخته، مشته، سمبه و دستگاه دکمه زن یا پرچ زن اشاره نمود. البته ابزار آلات سراجی متعدد دیگری نیز وجود دارند که در یک کارگاه چرم دوزی و تولید محصولات چرمی کاربرد فراوانی دارند. ابزارآلات سراجی باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند تا یک تولید کننده به راحتی بتواند تا چندین سال از این ابزارها استفاده کرده بدون آنکه دچار افت کیفیت و همچنین شکستگی شوند. ابزارآلات سراجی را باید از فروشندگان معتبر تهیه کنید. یکی از این فروشندگان معتبر و نام آشنا فروشگاه چرم سارنگ میباشد که تمامی محصولات خود را از بهترین نوع در انبارهای خود موجود دارد.

به حرفه و هنری که توسط آن چرم را تبدیل به محصولات چرمی میکنند سراجی گفته میشود. برای حرفه سراجی نیز ابزار آلات خاصی در نظر گرفته شده است که میتوان از طریق آنها کیف، دستبند، کفش و دیگر محصولات چرمی را تولید نمود. ابزارآلات سراجی انواع گوناگونی دارند که به برخی از آنها میتوان به تخته، مشته، سمبه و دستگاه دکمه زن یا پرچ زن اشاره نمود. البته ابزار آلات سراجی متعدد دیگری نیز وجود دارند که در یک کارگاه چرم دوزی و تولید محصولات چرمی کاربرد فراوانی دارند. ابزارآلات سراجی باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند تا یک تولید کننده به راحتی بتواند تا چندین سال از این ابزارها استفاده کرده بدون آنکه دچار افت کیفیت و همچنین شکستگی شوند. ابزارآلات سراجی را باید از فروشندگان معتبر تهیه کنید. یکی از این فروشندگان معتبر و نام آشنا فروشگاه چرم سارنگ میباشد که تمامی محصولات خود را از بهترین نوع در انبارهای خود موجود دارد.

ابزارآلات

Showing 1–20 of 62 results